หน้าหลัก > สาขา > อุบลราชธานี

สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานใหญ่

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด  สำนักงานใหญ่
779/13-16  ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
Tel. 045-283936, 045-313291, 045-283940  
Fax. 045-283725
 

สาขาเลี่ยงเมือง

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด  สาขาเลี่ยงเมือง
73/3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel. 045-281929, 045-311003  
Fax. 045-281020

สาขาชยางกูร

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด  สาขาชยางกูร
224 หมู่ 14 บ้านหนองไผ่  ตำบลขามใหญ่  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
Tel. 045-200383-86 
Fax. 045-200382

สาขาเดชอุดม (หนองสำราญ)

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด  สาขาเดชอุดม (หนองสำราญ)
43 หมู่ 29 บ้านโนนสุขสันต์ ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี  34160
Tel. 045-870055-58 
Fax. 045-870059

สาขาเดชอุดม (ศูนย์การค้า)

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด  สาขาเดชอุดม (ศูนย์การค้า)
1039-1040 หมู่2  ตำบลเมืองเดช  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  34160
Tel. 045-282887, 045-282220  
Fax. 045-361835

สาขาศรีเมืองใหม่

หจก. เจริญชัยจักรกลเกษตร  สาขาศรีเมืองใหม่
4 หมู่ 2   ตำบลนาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  34250
Tel. 086-3046386
Fax. 045-399673

สาขาพิบูลมังสาหาร

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด สาขา พิบูลมังสาหาร
71 ม.6 บ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
Tel. 045-442389
Fax. 045-442389

สาขาเขื่องใน

หจก.เจริญชัยจักรกลเกษตร สาขาเขื่องใน
11 ม.5  บ. กอก  ต. บ้านกอก อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี  34150
Tel. 045-845129
Fax. 045-845059
 

 

     
ผู้เข้าชมขณะนี้ : | ผู้เข้าชม