หน้าหลัก > ข่าว > งานพิธีเปิดโรงเรียนฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ปี 2012

งานพิธีเปิดโรงเรียนฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ปี 2012

งานพิธีเปิดโรงเรียนฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า  9 สิงหาคม 2555 สถานที่ คูโบต้าเจริญชัยเดชอุดมหนองสำราญ
จัดโดย คูโบต้าเจริญชัย สาขาเดชอุดม

 

     
ผู้เข้าชมขณะนี้ : | ผู้เข้าชม